Utdeling av minnegave

Utdeling av minnegave

Publisert av Per - Erik Arnø den 07.02.21.

Utdeling av minnegave etter avdøde Lionsmedlem Gunnar Aagesen.

I forbindelse med bortgangen til Gunnar Aagesen, ble det samlet inn en minnegave til Lions Club Namsos. I samråd med med familien Aagesen, ble det besluttet at gaven skulle tilfalle "Selskapet til Namsos by`s forskjønnelse". Lions Club Namsos besluttet videre å doble beløpet som var kommet inn som minnegave, slik at beløpet til "Selskapet til Namsos by`s forskjønnelse" ble kr. 20000,-.


President Åge Rygh overrekker en sjekk på kr. 20000,- til Selskapet til Namsos by`s forskjønnelse ved Steinar Høknes og Tomas Bangsund.