Opptak av nye medlemmer i LC Namsos

Opptak av nye medlemmer i LC Namsos

Publisert av Per - Erik Arnø den 04.02.21.

10 nye medlemmer opptatt i LC Namsos.

Under klubbmøte onsdag 8.1.15 ble 10 nye medlemmer opptatt i LC Namsos. Dette er en økning i medlemstallet på 29 %, svært god økning. Ytterligere 3 medlemmer er klar for opptak.

Per Jan Fagermo, 65 år, Maiken Godtland, 27 år, Trond Helmersen, 46 år, Per Erling Kristiansen, 57 år, Thor Langås, 80 år, Elin Moen, 42 år, Bjørn Nøstdahl,  75 år, Unn Kr. Wolff, 48 år, Bernt Andersen, 48 år, Asbjørn Grav, 53 år. 

Medlemmene har kommet til i løpet av året 2014, og er fortløpende ført inn i registeret, men ikke passet med opptak før nå.

Nå har klubben 18 % kvinner i klubben. Det er ca det samme som på landsbasis. Klubben har hatt en god utvikling i medlemstallet de siste 3 år.


Foto: Nye medlemmer fra venstre med fornavn, etternavn se tekst: Maiken, Per Jan, Trond, Bjørn, Per Erling, Thor, Elin, Unn Kristin, Bernt og Asbjørn. Helt til venstre, seremonimester Jarle B.