Minnelund Namsos kirkegård

Minnelund Namsos kirkegård

Publisert av Per - Erik Arnø den 07.02.21.

Lions Club Namsos sin gave til Namsos.

Lions Club Namsos feiret sitt 50-års jubileum i 2016. I denne forbindelse ønsket klubben å gi en gave til byens innbyggere. Dette ble besluttet skulle være etablering av en minnelund på Namsos kirkegård. Dette ble et samarbeid med Namsos Kirkelige Fellesråd. Høsten 2017 ble statuen, som markerer minnelunden, satt på plass på kirkegården. De som setter ned urner på anvist plass på kirkegården, vil få anledning til å sette opp en minneplate på statuen.


Foto: Medlemmer av Lions Club Namsos var til stede på Namsos kirkegård lørdag 04.november 2017 for å markere at minnelunden nå kan tas i bruk av byens innbyggere.
Stående fra venstre: Jarle B. Lande, Sigbjørn Smevik, Knut Moen, Per Erling Kristiansen, Geir Knobloch, Anita Tronvik, Ruth Tronvik, Olav Grindberg og Øivind Ramstad.
Sittende fra venstre: Per Kåre Strand og Åge Rygh.