LC Namsos på årsavslutning på Jøa 6.juni 2015

LC Namsos på årsavslutning på Jøa 6.juni 2015

Publisert av Per - Erik Arnø den 06.02.21.

Lørdag 6. juni 2015 reiste LC Namsos med buss til Jøa for å ta årsavslutningen der.  Vår første stopp var på Duun-huset på Dun.  Der fikk vi omvisning og opplesning fra Duun ved Kristen Dille.
Duun-huset er flyttet et kort stykke fra der det stod tidligere, og restaurert og påbygget litt fra det opprinnelige. Vi fikk en god og interessant omvisning ved Kristen Dille. Etterpå leste han litt fra Landet i Eventyret ved Olav Duun.

Etter besøk ved Duun-huset kjørte vi til Jernaldergården på Tranås.  Der ble vi møtt av Jan Tranås. Han viste oss først litt rundt på en svært gammel boplass, og fortalte og påviste sted for et ca. 50 m langt langhus og flere gravhauger.  Han mente gården med sikkerhet kunne tidfestes tilbake til ca. år 1500. Men opplyste at det er funnet spor etter menneskelig aktivitet helt tilbake til Kristi fødsel.

Inne i Jernaldergården fikk vi orientering om bygget, og servert rømmegraut med saft. Rømmegraut, eller rymgraut på namdalsk, er god tradisjon i klubben på årsavslutningene. Klubben hadde selv med akevitt som ble servert av Sturla, og fortært til grauten, dette med akevitten er av nyere dato, men godt mottatt av mange.  Den serveres i små snapsglass, og med påfyll bare en gang.

President Øivind ble takket av som president for 3.året på rad av VP. Åge, og overrekt en liten gave.

Som siste innslag på Jøa, fikk vi en busstur rundt på øya med guiding av Kristen Dille. Også her mye interessant å høre.

27 deltakere hadde en  trivelig dag på Jøa.

Foto ved Leif og Jarle B.


Foto øverst: Bussavgang fra Namsos med kurs for Jøa med besøk av Duun-huset og Jernaldergården.