LC Namsos med på landsomfattende Lions Røde Fjær a

LC Namsos med på landsomfattende Lions Røde Fjær a

Publisert av Per - Erik Arnø den 04.02.21.

Søndag 8.2.15 deltok LC Namsos i den landsomfattende Lions Røde Fjær aksjonen. Dagen ble den dårligste værdagen på lenge med kuling og regn.  Men 60 bøssebærere trosset været og stilte opp som bøssebærere, og takk for det. Bøssene ble fylt med kr 45.000,00, en gjennomsnitt på kr 750,00 pr. bøsse. På landsbasis var målet ca. kr 1000,00 pr. bøsse.

I tillegg til bøsseinnsamlingen støttet LC Namsos aksjonen med kr 15.000,00.

Som tidligere kjent var folk delvis uten kontanter, og mange var bortreist. Dagen var også morsdag, som vi erfarte medførte noen færre bøssebærere. På tidligere aksjoner har klubben samlet inn ca. 140-160 tusen i bøssene, så denne gangen ble det betydelig mindre. Flere roder ble ikke dekket på grunn av mangel på bøssebærere.

Klubben vil takke leder for foreldreutvalget i skolene, Wenche Wannebo, som hjalp oss med lokaler til info.-kveld før aksjonsdagen. Hun kunngjorde og henstilte til skolekontaktene i kommunen om å støtte opp om aksjonen.

Av klubbens 43 medlemmer deltok 19 på aksjonen.


Foto øverst: Mottaksapparatet er klar for mottak av påfylte bøsser.