Besøk hos Scania i Namsos - 18. oktober 2017

Besøk hos Scania i Namsos - 18. oktober 2017

Publisert av Per - Erik Arnø den 07.02.21.

Klubben var på bedriftsbesøk hos Scania Namsos og driftsleder Rudolf Kvalstad på deres kantine på Spillum torsdag 19.10.17. 


Kvalstad hadde lagt forholdene godt til rette med kaffe og snitter og holdt et interessant og engasjerende foredrag om ”Hans Evensen gjennom 112 år”. 

Forsamlingen på 14 medlemmer og 1 observatør fikk en innføring i Namsos- og Namdalshistorie sett gjennom øynene til firma Hans Evensen fra oppstarten i 1905. 

Firmaet startet som elektrisk forretning (Hans Evensen var elektriker) som etter hvert ble utvidet til å omfatte sykler, biler og lastbiler. Etter hvert ble det også startet med påbygg til lastebiler (HE-Plan). 

Personbildelen er i dag solgt til Toyota Nordvik, lastebildelen er solgt til Scania Norge, mens HE-Plan er overtatt av de ansatte. Det er i dag kun Hans Evensen Eiendom som er igjen av det gamle firmaet. 

Kvalstad fortalte engasjerende om oppturer og nedturer gjennom årene. Han tok spesielt for seg de utfordringer og konsekvenser som spesielt transportnæringen står overfor. Han redegjorde videre for deres beviste satsning på lærlinger i bedriften og var ganske bestemt på at ”lærlingen var den siste som skulle forlate bedriften”. Dette var framtiden og uten lærlinger, ingen framtid. 

President Åge overrakte blomster og en Lionsvase til Kvalstad som takk for et meget interessant og lærerikt bedriftsbesøk.

Referent: Per Kåre Strand