8 nye medlemmer i LC Namsos, 36 % økning

8 nye medlemmer i LC Namsos, 36 % økning

Publisert av Per - Erik Arnø den 04.02.21.

LC Namsos hadde i vinter vervekampanje på et kjøpesenter i byen.

Vi hadde ordnet oss med rollups, spørreskjema, gevinster, brosjyrer og premier. Vi stilte 3 personer med Lionsvester for kontakt med forbipasserende. Vi fikk god kontakt, og cluet viste seg å være et spørreskjema hvor svarene kunne gi gevinst. Her fikk vi kontakt med forbipasserende over litt lengre tid.

Ved slutten av kampanjen hadde 6 pers. sagt seg villig til å bli medlemmer. Senere har 2 personer kommet til. Leder for kampanjen var president Øivind Ramstad, og han skal ha mesteparten av rosen for godt resultat.

Poenget med å kunngjøre dette, er å vise at det lar seg gjøre å få inn nye medlemmer med rette arbeidsmåten.

 


6 nye medlemmer


President Øivind gratulerer nye medlemmer


Seremonimester Jarle B. Lande


Bergum forteller om Lene Maria for rent vann før medlemsoppdaget

 

Foto øverst: Med på vervekampanjen var bl.a. Øivind Ramstad, Svein Jakobsen og Kim Romstad Olsen